638 604 573 / 690 833 854 info@pwgirona.com

Per on es comença a construir un bon pla de màrqueting?

El Pla de Màrqueting ajuda a assolir l’objectiu de l’empresa mitjançant el màrqueting, és a dir, que forma part del Pla General de Negocis d’una empresa. És una forma més eficaç d’obtenir recursos, defineix les responsabilitats i tasques comercials i defineix els terminis que s’han de seguir. Moltes empreses a dia d’avui no disposen d’un especialista de màrqueting entre el seu personal, per tant, opten per buscar aquest servei en empreses externes com la nostra.

El Pla de Màrqueting pot anar dirigit cap a diversos objectius, per exemple: llançament d’un nou producte; noves marques

Aquest també ens informa de:

– Objectius comercials i com aconseguir-los.

– Situació del mercat, de la marca i de la competència.

– Problemes, oportunitats i possibles amanaçes pels nostres productes.

Els objectius del Pla de Màrqueting han de ser específics, mesurables, factibles, relacionats amb el negoci i tenir l’espai i el temps acotats.