638 604 573 / 690 833 854 info@pwgirona.com

Optimització SEO Girona

Totes les webs necessiten ser visibles als buscadors, necessiten estar posicionades correctament. Per això cal desenvolupar una estratègia de posicionament SEO correcte, estudiar els tipus de visita que volem tenir y les paraules claus amb les que volem aparèixer.

S’han de seguir alguns d’aquest passos per obtenir un bon posicionament:

1.- Crea una estratègia SEO de Continguts i KeyWords:

S’han de seleccionar les paraules amb les quals identifiquem la nostra web, o les que vulguem ser trobats. Aquest paraules hauran de ser, a ser possible, Long Tails amb un percentatge de cerca alt.

Un cop seleccionades haurem d’escriure un contingut de qualitat per cada una de les paraules claus. Aquest contingut haurà de contenir la paraula clau i informació sobre ella, aquest no pot ser copiat per no generar duplicitats. És a dir, hem de generar contingut web SEO-friendly 

 

2.- Optimització SEO:

Un cop tinguem els continguts i paraules claus de la web, haurem de optimitzar el SEO d’aquesta per complir amb els estàndards de Google. Ajudant-nos amb el Google Search Console i altres eines de WebMaster, analitzarem la web per trobar errors de HTML o de codi. Aquests errors detectats per les eines s’hauran d’optimitzar i tractar, abans del llançament i procés d’Indexació de la web el cercador de Google.

 

3.- Estratègia LinkBuilding:

Últim però poder més important, haurem d’aconseguir links fiables i de qualitat cap a la nostra web. És una de les formes que té Google de saber que el nostre site té contingut de qualitat, i és interessant per l’usuari.

Si el vostre WebMaster ha complert amb aquests 3 pilars del SEO, obtindreu un bon posicionament només de començar a Indexar.

En cas que no sigui així, o no estigueu ben posicionats, podeu contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol qüestió sobre el SEO.